สร้างเมื่อ :
Download Client PC

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์คอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 1.88 GB Direct Server สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 1.88 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 1.88 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที